บริการของทนายความ

บริการงานทนายความ

ดำเนินการฟ้องและดำเนินคดีกับลูกหนี้ในศาลชั้นต้น จนถึงการส่งคำบังคับ

(จะดำเนินการฟ้องต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุมัติฟ้องจากท่าน)

บริการติดตามทวงถามหนี้

ยึดหลัก การประนีประนอม เพื่อรักษาสัมพันธ์ภาพระหว่างท่านกับลูกหนี้

(เว้นแต่ได้รับแจ้งจากบริษัทเป็นหนังสือให้ดำเนินการด้วยวิธีกดดันมากกว่าปกติ)

บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

  1. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข
  2. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. จดทะเบียนเลิกกิจการ เสร็จชำระบัญชี
  4. จดทะเบียนการค้าและพาณิชย์  ร้านค้า คณะบุคคล มูลนิธิ
  5. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ

บริการของเรา

คดีความผิดต่อชีวิต,คดีฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา,คดีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา,คดีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย,คดีความต่อร่างกาย,คดีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา,คดีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายหรือจิตใจ,คดีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส,คดีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ,คดีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัส,คดีความผิดต่อทรัพย์สิน,คดีความผิดฐานลักทรัพย์,คดีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์,คดีความผิดฐานชิงทรัพย์,คดีความผิดฐานปล้นทรัพย์,คดีความผิดฐานกรรโชกทรัพย์,คดีความผิดฐานฉ้อโกง. Click here for more info.