คดีอาญา

โดยสำนักงานเราสามารถจัดหาทนายความในคดีต่าง ๆ ให้แก่ท่าน ได้แก่ทนายความในคดีข้อพิพาทตามประมวลกฎหมายอาญาในสาขาคดีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ทนายความคดีความผิดต่อชีวิต
2. ทนายความคดีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
3. ทนายความคดีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา 
4. ทนายความคดีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่คามตาย
5. ทนายความคดีความผิดต่อร่างกาย 
6. ทนายความคดีฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา 
7. ทนายความคดีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
8. ทนายความคดีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
9. ทนายความคดีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ
10. ทนายความคดีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัส

11. ทนายความคดีความผิดต่อทรัพย์สิน
12. ทนายความคดีความผิดฐานลักทรัพย์
13. ทนายความคดีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
14. ทนายความคดีความผิดฐานชิงทรัพย์
15. ทนายความคดีความผิดฐานปล้นทรัพย์
16. ทนายความคดีความผิดฐานกรรโชกทรัพย์
17. ทนายความคดีความผิดฐานฉ้อโกง
18. ทนายความคดีความผิดฐานยักยอกทรัพย์
19. ทนายความคดีความผิดฐานรับของโจร
20. ทนายความคดีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์