บริการขอวีซ่าและเวิร์คเพอร์มิท (วีซ่า และ ใบอนุญาตทำงาน) โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

บริการขอวีซ่า(Thailand Visa )ประเทศไทย และบริการของเวิร์คเพอร์มิท(Thailand Work Permit)ของประเทศไทย
วีซ่ามีทั้งหมด 6 ประเภท
1. ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร(Transit Visa)
2. ประเภทนักท่องเที่ยว(Tourist Visa)
3. ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
4. ประเภทฑูต (Diplomatic Visa)
5. ประเภทราชการ (Offical Visa)
6. ประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)