บริการรับรองเอกสาร กรมการกงสุล

ทางเราให้บริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เอกสารใดๆที่ออกในประเทศไทยและจะนำไปใช้ที่ต่างประเทศ จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลทุกฉบับ และให้บริการรับรองเอกสารที่สถานทูตต่างๆ เอกสารที่ออกที่ต่างประเทศและจะนำมาใช้ในประเทศไทย จะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเสียก่อน รวมถึงการรับรองฉบับแปลภาษาอื่นใดที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนการรับรองเอกสาร อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ขึ้นกับสถานทูต นอกจากนี้เรายังให้บริการรับรองลายมือชื่อ รับรองเนื้อหา และรับรองคำแปล โดยทนายความที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว หรือโนตารี่ พับบลิค

บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต

เอกสาร ที่ออกที่ต่างประเทศและจะนำมาใช้ในประเทศไทย จะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเสียก่อน รวมถึงการรับรองฉบับแปลภาษาอื่นใดที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเท่านั้น

อังกฤษ
ออสเตรเลีย
เยอรมนี
ไต้หวัน (สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย)
มาเลเซีย
เกาหลี

ฝรั่งเศส
อิตาลี
จีน
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
และอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ

*ขั้นตอนการรับรองเอกสารและค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่ละที่